คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษพี่บุ๋มสอนจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งหลักไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริง

แนวทางการลงคอร์สเรียนสำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มีระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของน้องๆ หรือสามารถปรึกษา พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาสมือนพี่สาวแท้ๆ


ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม)


ระดับชั้นคอร์สเรียนจำนวนม้วนจำนวน (ชั่วโมง)รหัสคอร์สราคา
เรียนจริงที่เพิ่มให้รวม
ระดับประถมBasic ประถม15301040JS38004,200
ระดับประถมV Junior15301040JS38004,200
ระดับประถมG Junior15301040JS38004,200
ระดับประถมPS115301040JS38004,200
ระดับประถมPS215301040JS38004,200
ระดับประถมPSโค้งสุดท้าย510212JS15901,590
ระดับ ม.ต้นV115301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นG115301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นV215301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นG215301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นBJ15301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นAdvanced Vocab ม.ต้น15301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นAdvanced Grammar ม.ต้น15301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นReading ม.ต้น15301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นError+Cloze ม.ต้น15301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นTU115301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นTU215301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นTU315301040JS38004,200
ระดับ ม.ต้นTU โค้งสุดท้าย612416JS24002,400
ระดับ ม.ปลายBasic ม.ปลาย15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายPre-AD Vocab15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายPre-AD Grammar15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายAD15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายReading ม.ปลาย15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายError+Cloze ม.ปลาย15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายAdvanced Grammar ม.ปลาย15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายAdvanced Vocab ม.ปลาย15301040JS38004,200
ระดับ ม.ปลายTGAT15301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลาย9 วิชาสามัญ 118361248JS55005,500
ระดับ ม.ปลาย9 วิชาสามัญ 215301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลายA-Level Self Sim15301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลายสอบทุน15301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลายCU-TEP15304070JS55005,500
เงื่อนไขการสมัครคอร์สโปรโมชั่น
  • 1.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้
  • 2.นักเรียนที่ลงแต่ละคอร์สในคอร์สโปรโมชั่นต้องเป็นคนเดียวกัน
  • 3.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ได้
  • 4.แต่ละคอร์สของคอร์สโปรโมชั่นสามารถชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ได้คอร์สละ 5 ครั้ง ถ้านักเรียนต้องขาดเกินจากนี้ สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้
  • 5.ก่อนสมัคร นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี