คอร์ส ม.ต้น

คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษพี่บุ๋มสอนจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งหลักไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริง

แนวทางการลงคอร์สเรียนสำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ มีระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของน้องๆ หรือสามารถปรึกษา พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาสมือนพี่สาวแท้ๆ


ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม) - คอร์ส ม.ต้น


แนวทางการลงคอร์สสำหรับน้องๆ ม.ต้นคอร์สเนื้อหาเบื้องต้น

V1, V2     คอร์สละ 30 ชม.

 • ปูพื้นฐาน vocab สำหรับม.ต้น แต่ละคอร์สต่างกันที่ความยาก ทั้ง V1 และ V2 เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์
 • เรียนรู้ประเภทของคำ หน้าที่ของคำในประโยคความหมายศัพท์ วิธีการใช้คำศัพท์ synonym, antonym ต่างๆ

G1, G2     คอร์สละ 30 ชม.

 • ปูพื้นฐาน grammar สำหรับม.ต้น ทั้ง G1 และ G2 เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์
 • G1 เน้นหัวข้อพื้นฐานที่สำคัญ เช่น คำนามนับได้/นับไม่ได้, article (a/an/the), pronoun, verb 3 ช่อง, verbช่วย, tense พื้นฐาน, question tag, agreement of subject and verb, quantifier, adj/adv, passive voice, participial adj, preposition, relative clause เป็นต้น
 • G2 เน้นหัวข้อที่ยากขึ้นจาก G1 เช่น too/enough, so/such, quantifier แบบเจาะลึกครบทุกตัว, adj/adv รวมทั้งโครงสร้างพิเศษ,
  tense ทุก tense, passive voice แบบเจาะลึก, relative clause เป็นต้น


คอร์สตะลุยโจทย์เบื้องต้น

BJ     คอร์สละ 30 ชม.
 • คอร์สตะลุยโจทย์เบื้องต้น สำหรับม.ต้น เหมาะสำหรับน้องที่เรียนจบ V2, G2 แล้ว
 • ครอบคลุมโจทย์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง vocab, reading, grammar, error identification, dialogue, อ่านป้าย, อ่านการ์ตูน


คอร์สเนื้อหาขั้นสูง

Advanced Vocab ม.ต้น    คอร์สละ 30 ชม.

 • ปูพื้นฐาน vocab ขั้นสูง สำหรับม.ต้น
 • เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ขั้นสูง

Advanced Grammar ม.ต้น    คอร์สละ 30 ชม.

 • ปูพื้นฐาน Grammar ขั้นสูง สำหรับม.ต้น (ยากกว่า G1, G2) เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ขั้นสูง
 • ครอบคลุมหัวข้อ used to/be used to,causative verb, participial a dj, preposition, comparison, direct/indirect speech, การละ relative pronoun/adverb, infinitive/gerund, subject-verb agreement, การใช้ another/other/others/the other/the others, noun clause


คอร์สตะลุยโจทย์ขั้นสูง

TU1, TU2, TU3    คอร์สละ 30 ชม.

 • คอร์สตะลุยโจทย์ สำหรับม.ต้นที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมฯ จะไล่ระดับความยากตั้งแต่ TU1 ไปจนถึง TU3
 • ครอบคลุมโจทย์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง vocab, reading, error identification, cloze test, dialogue, อ่านป้าย, อ่านการ์ตูน โดยอธิบายหลัก grammar และแตกศัพท์อย่างละเอียด

Error+Cloze ม.ต้น    คอร์สละ 30 ชม.

 • เน้นโจทย์ error identification และ cloze test โดยเฉพาะ

Reading ม.ต้น    คอร์สละ 30 ชม.

 • เน้นโจทย์ reading โดยเฉพาะ


คอร์สโค้งสุดท้าย

TU โค้งสุดท้าย     12 ชม.
 • เป็นคอร์สสั้น ฝึกจับเวลาสอบ Simulation 1 ชุดใหญ่ พ้อมเฉลยละเอียด่อด้วย สรุปเนื้อหา ทั้ง grammar และ vocab ที่ต้องแม่นก่อนก้าวเข่าห้องสอบ

รายละเอียดสำหรับคอร์สเทป ม.ต้น

คอร์สจำนวน ม้วนต่อคอร์สจำนวน ชม. เรียนจริงต่อคอร์สจำนวน ชม. ที่เพิ่มให้ต่อคอร์สจำนวน ชม. รวมต่อคอร์สอายุคอร์สราคา
ทุกคอร์ส ยกเว้น TU โค้งสุดท้าย
153010406 เดือน4,200
TU โค้งสุดท้าย
6124163 เดือน2,400