คอร์สสด


สมัครเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบคอร์สสดกับ พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว

คอร์สสด ยกระดับทักษะภาษาของน้อง ๆ ไปอีกขั้น!หลักสูตรเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบคอร์สสดที่ครอบคลุมของ Jigsaw English ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพี่บุ๋ม พี่บิ๋ว
จะแนะนำน้อง ๆ ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน vocab และ grammar ไปจนถึงการทำโจทย์ พร้อมด้วยตัวอย่างและสถานการณ์จริงที่จะช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาภาษาอังกฤษ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน