คอร์สสด


รายละเอียด

1. เลือกแบบ Zoom หรือ on-site อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • Zoom: รับ 200 คน
 • on-site ที่ตึกศูนย์หนังสือจุฬา ชั้น16: รับ 61 คน (เสริมเก้าอี้ได้ 14 ที่)

2. มีกลุ่ม Line เฉพาะสำหรับคอร์สสด (ทั้ง Zoom และ on-site) เมื่อสมัครแล้ว น้องๆจะได้รับ link เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม น้องๆที่เรียนผ่าน Zoom ใช้เป็นช่องทางในการถามคำถามระหว่างเรียนได้

3. สามารถเลือกรับเอกสารการเรียนแบบหนังสือ หรือแบบ pdf ก็ได้ เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • แบบหนังสือ: ถ้าเรียนแบบ Zoom ทางสถาบันจะจัดส่งหนังสือให้ก่อนเปิดคอร์สประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ถ้าเรียนแบบ on-site รับหนังสือวันเปิดคอร์ส (ยกเว้น 9วิชา 2 และ A-Level Self-Sim ที่จะจัดส่งหนังสือให้น้องๆทุกคนก่อนวันเปิดคอร์ส เพื่อให้น้องๆทำข้อสอบก่อนมาเรียนครั้งแรก)
 • แบบ pdf: สามารถ download ได้ก่อนเปิดคอร์สประมาณ 1 สัปดาห์

4. สามารถชดเชยแบบออนไลน์ได้คอร์สละ 10 ชม. ยกเว้น TUโค้ง ได้ 4 ชม.

 • ถ้าสมัครเรียน on-site แต่บางวันต้องการเรียนแบบ Zoom จะนับเป็นชั่วโมงชดเชย 2 ชม.

5. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส

 • จากคอร์สสด on-site เป็นคอร์สสด Zoom ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนคอร์สสดเริ่มอย่างน้อย 7 วัน (หากแจ้งหลังจากนี้ จะมีค่าเปลี่ยนคอร์ส 300 บาท)
 • จากคอร์สสด on-site/Zoom เป็นเทป จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนคอร์สสดเริ่มอย่างน้อย 7 วัน (หากแจ้งหลังจากนี้ จะต้องชำระส่วนต่าง และค่าเปลี่ยนคอร์ส 300 บาท)
 • จากคอร์สสด Zoom เป็น on-site สามารถเปลี่ยนได้ โดยจะรันที่นั่งตามวันที่แจ้งเปลี่ยนคอร์ส


   ติดต่อสอบถาม คลิก
   โทรศัพท์
   แชทผ่าน Facebook
   แชทผ่าน LINE