คอร์ส ม.ปลาย

คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษพี่บุ๋มสอนจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งหลักไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริง

แนวทางการลงคอร์สเรียนสำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ มีระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของน้องๆ หรือสามารถปรึกษา พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาสมือนพี่สาวแท้ๆ


ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม) - คอร์ส ม.ปลาย


แนวทางการลงคอร์สสำหรับน้องๆ ม.ปลายคอร์สเนื้อหาพื้นฐาน

Basic ม.ปลาย     30 ชม.

 • ปูพื้นฐานทั้ง grammar และ vocabเหมาะสำหรับน้องที่พื้นฐานจาก ม.ต้นยังไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานใหม่
 • ครอบคลุมหัวข้อ grammar พื้นฐานเช่น tense ที่ใช้บ่อยๆ, คำนามนับได้/นับไม่ได้, pronoun, quantifier, verb3ช่อง,verbช่วย, ความรู้พื้นฐานหัวข้อ subj-verb agreement, passive voice, adj/adv, relative clause, comparison
 • ในส่วนของ vocab น้องจะได้เรียนประเภทของคำเรียนรู้ prefix, suffix ที่เจอบ่อยๆ เรียนคำศัพท์จากแบบฝึกหัดต่างๆ

Pre-AD Vocab, Pre-AD Grammar    คอร์สละ 30 ชม.

Pre-AD Vocab      30 ชม.

 • เสริมทักษะด้าน vocab เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับคอร์สตะลุยโจทย์ระดับม.ปลายทุกคอร์ส
 • เรียน prefix, suffix ประเภทของคำ หน้าที่ของคำในประโยค ความหมายศัพท์วิธีการใช้คำศัพท์ synonym antonym ต่างๆ

Pre-AD Grammar     30 ชม.

 • เสริมทักษะด้าน grammar เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับคอร์สตะลุยโจทย์ระดับม.ปลายทุกคอร์ส
 • ครอบคลุมหัวข้อ too/enough/so/such, tenseทุกtense, quantifier, adj/adv, passive voice, การละ relative pronoun/adverb, used to/be used to, if clause, comparison, subj-verb agreement, another/other/the other/others/the others, noun clause, present subjunctive, indirect speech, inversion, infinitive/gerund/participle, parallelism


คอร์สตะลุยโจทย์

AD, Reading ม.ปลาย, ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย    คอร์สละ 30 ชม.

เหมาะสำหรับน้องที่เรียนจบ Pre-AD Vocab และ Pre-AD Grammar แล้ว

AD      30 ชม.

 • คอร์สตะลุยโจทย์ สำหรับม.ปลาย ครอบคลุมโจทย์ หลากหลายรูปแบบ ทั้ง vocab, reading, error identification, cloze test, dialogue, paragraph organization
 • อธิบายหลัก grammar และแตกศัพท์อย่างละเอียด

Reading ม.ปลาย     30 ชม.

 • เน้นโจทย์ reading โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเน้น reading เป็นพิเศษ
 • ใช้เตรียมสอบได้ทั้ง TGAT และ A-Level น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-Level ยิ่งไม่ควรพลาด เพราะข้อสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ เน้น reading เยอะมากๆ

คอร์สใหม่เทอม 2/66 ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย     30 ชม.

 • เน้นโจทย์ cloze test, เรียงประโยค, error identification ปรับเนื้อหาจากคอร์ส Error+Cloze ม.ปลาย เดิม โดยปรับสัดส่วนโจทย์ error ลดลง เพิ่มโจทย์ cloze test และ เรียงประโยค ให้สอดคล้องกับ TGAT และ A-Level แต่ยังเก็บ error ไว้สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบ CU-TEPคอร์สเนื้อหาขั้นสูง

Advanced Vocab ม.ปลาย, Advanced Grammar ม.ปลาย      คอร์สละ 30 ชม.

Advanced Vocab ม.ปลาย     30 ชม.

 • คอร์ส vocab ขั้นสูง เรียนรู้ vocab ที่ยากขึ้นกว่า Pre-AD Vocab
 • เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเตรียมสอบ A-Level, CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, SAT หรือสอบทุน

  Advanced Grammar ม.ปลาย     30 ชม.

  • คอร์ส grammar ขั้นสูง เรียนรู้ Grammar ที่ยากขึ้นกว่า Pre-AD Grammar
  • เน้นเฉพาะหัวข้อยากๆ เหมาะสำหรับน้องม.ปลาย ที่ต้องการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ขั้นสูงต่อไป


  เตรียมสอบ TGAT, A-Level

  TGAT     30 ชม.

  • ฝึกทำโจทย์ 6 ชุดย่อย แต่ละชุดประกอบด้วย Conversation สั้น-ยาว, Text Completion, Reading Comprehension
  • หลังจากฝึกโจทย์แล้ว น้องจะได้ฝึกจับเวลา ทำข้อสอบ Simulation ฉบับเต็ม 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด แตกศัพท์ อธิบาย grammar จากข้อสอบ


  9วิชา1, 9วิชา2     คอร์สละ 30 ชม.

  • เรียนรู้โจทย์จากข้อสอบเก่าจริง พี่บุ๋มจะอธิบายทุกข้ออย่างละเอียด อธิบายหลัก grammar และแตกศัพท์/สำนวนเพื่ออัพสกิลการทำโจทย์ ระดับยากให้น้องๆ เพื่อให้น้องๆพร้อมเจอกับ ข้อสอบในวันสอบจริง
  A-Level Self Sim     30 ชม.
  • ฝึกทำข้อสอบ simulation ความยาวและความยากเท่าข้อสอบจริง 5 ชุด
  • ได้จับเวลาทำ เหมือนได้สอบ simulation 5 ครั้ง เพื่อให้คุ้นชินกับเวลาที่กดดันสุดๆ
  • เฉลยละเอียด ทั้งแตกศัพท์ สำนวน อธิบาย grammar
  • ทำเสร็จแต่ละชุด สามารถให้พี่บุ๋มพี่บิ๋วประเมินคะแนนเป็นรายบุคคลได้


  สอบ CU-TEP

  CU-TEP    30 ชม.

  เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกในส่วน Reading (โจทย์ reading, cloze test) และ Writing (โจทย์ error identification) โดยจะอิงตาม แนวข้อสอบ CU-TEP

  สอบทุน

  สอบทุน      30 ชม.

  เหมาะสำหรับน้องที่เรียนจบคอร์ส 9 วิชาแล้ว และต้องการเตรียมตัวสอบทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

   รายละเอียดสำหรับคอร์สเทป ม.ปลาย

   คอร์สจำนวน ม้วนต่อคอร์สจำนวน ชม. เรียนจริงต่อคอร์สจำนวน ชม. ที่เพิ่มให้ต่อคอร์สจำนวน ชม. รวมต่อคอร์สอายุคอร์สราคา
   Basic ม.ปลาย, Pre-AD Vocab, Pre-AD Grammar, AD, Reading ม.ปลาย, ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย, Advanced Grammar ม.ปลาย, Advanced Vocab ม.ปลาย
   153010406 เดือน4,200
   TGAT, 9วิชา1, 9วิชา2, A-Level Self Sim, สอบทุน, CU-TEP
   153010406 เดือน5,500