ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1) ครั้งที่ 01

คอร์สวีดีโอทั้งหมด / คอร์ส : ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ และข้อสอบเก่าเพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1) / ระดับคอร์ส : คอร์ส ม.ปลาย

รายละเอียดคอร์สวีดีโอ

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1) ครั้งที่ 01

คอร์สในหมวดหมู่เดียวกัน

 • Basic ม ปลาย ครั้งที่ 01
  Basic ม ปลาย ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Basic ม.ปลายระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 11034 ครั้ง
 • Pre AD V ครั้งที่ 01
  Pre AD V ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Pre-AD Vocabระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10618 ครั้ง
 • Pre AD G ครั้งที่ 01
  Pre AD G ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Pre-AD Grammarระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10479 ครั้ง
 • AD ครั้งที่ 01
  AD ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ADระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10594 ครั้ง
 • Reading ม ปลาย ครั้งที่ 01
  Reading ม ปลาย ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Reading ม.ปลายระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10511 ครั้ง
 • Error+Cloze ม ปลาย ครั้งที่ 01
  Error+Cloze ม ปลาย ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Error+Cloze ม.ปลายระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10441 ครั้ง
 • Adv G ม ปลาย ครั้งที่ 01
  Adv G ม ปลาย ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Advanced Grammar ม.ปลายระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10538 ครั้ง
 • 9วิชาสามัญ1 ครั้งที่ 01
  9วิชาสามัญ1 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : 9 วิชาสามัญ 1ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10398 ครั้ง
 • 9วิชาสามัญ2 ครั้งที่ 01
  9วิชาสามัญ2 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : 9 วิชาสามัญ 2ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10346 ครั้ง
 • สอบทุน ครั้งที่ 01
  สอบทุน ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : สอบทุนระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10307 ครั้ง
 • CU TEP ครั้งที่ 01
  CU TEP ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : CU-TEPระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10389 ครั้ง
 • Adv V ม ปลาย ครั้งที่ 01
  Adv V ม ปลาย ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : Advanced Vocab ม.ปลายระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10467 ครั้ง
 • A-Level Self Sim ครั้งที่ 01
  A-Level Self Sim ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : A-Level Self Simระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10498 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ครั้งที่ 01
  ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10290 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 ครั่งที่ 01
  ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 ครั่งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10296 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 ครั้งที่ 01
  ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10272 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ครั้งที่ 01
  ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10274 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ENT 1 ครั้งที่ 01
  ฟิสิกส์ ENT 1 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ENT 1 (สรุปเนื้อหา ม.4/1, ม.4/2, ม.5/1)ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10280 ครั้ง
 • ฟิสิกส์ ENT 2 ครั้งที่ 01
  ฟิสิกส์ ENT 2 ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ฟิสิกส์ ENT 2 (เนื้อหา ม.6/1, ม.6/2)ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10287 ครั้ง
 • ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1) ครั้งที่ 01
  ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1) ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ และข้อสอบเก่าเพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 1)ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10287 ครั้ง
 • ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 2) ครั้่งที่ 01
  ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 2) ครั้่งที่ 01
  คอร์สเรียน : ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ และข้อสอบเก่าเพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วง 2)ระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 10278 ครั้ง
 • TGAT ครั้งที่ 01
  TGAT ครั้งที่ 01
  คอร์สเรียน : TGATระดับ : คอร์ส ม.ปลายเปิดดู : 254 ครั้ง