พิชิต ข้อสอบ TCAS อังกฤษ ต้องฟิตกับ Jigsaw English
 • โพสโดย : seo
 • 2023-07-26 13:32:44
 • 77 ครั้ง

พิชิต ข้อสอบ TCAS อังกฤษ ต้องฟิตกับ Jigsaw English

พร้อมชน ข้อสอบ TCAS อังกฤษ grammar แตกศัพท์ สำนวน เฉลยละเอียดทุกข้อ

สิ่งที่นักเรียนผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ น้อง ๆ ม.5 และ ม.6 ต้องรู้ คือระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือ TCAS : Thai University Center Admisstion System เพราะเป็นกระบวนการสำคัญในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และคณะที่ต้องการ น้อง ๆ สามารถวางแผนว่าจะลงสมัครในรอบใดบ้าง โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ TCAS ได้แก่ นักเรียน ม.6 หรือผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า เช่น ปวช. หรือ ผู้ที่เรียนจบ ม.6 แล้ว (เด็กซิ่ว)

TCAS ใช้คะแนนอะไรบ้าง

TCAS มีเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่

 1. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
 2. โควต้า Quota
 3. รับตรง Admission
 4. Direct Admission

ภาษาอังกฤษ จัดเป็นวิชาหนึ่งที่น้อง ๆ ต้องเตรียมตัวในการสอบ TCAS เพราะอยู่ในการสอบ TGAT และการสอบ A-Level เพื่อใช้ในการยื่นคะแนนในแต่ละรอบ (ตามที่มหาลัยฯ หรือคณะนั้นกำหนด)

ความสำคัญของคะแนน TGAT

TGAT มาจากคำว่า Thailand General Aptitude Test เป็นการวัดความถนัดทั่วไป มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ

 1. TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
 3. TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency)

คะแนน TGAT สามารถใช้ยื่นได้ทั้งในรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควต้า และรอบ Admission เพราะมหาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน TGAT ในการคัดเลือกผู้สมัคร บางคณะใช้สัดส่วนคะแนน TGAT สูงมาก (สัดส่วน 40%-90%)

A-Level มาจากคำว่า Applied Knowledge Level ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ โดยมาจากข้อสอบสามัญเดิม วิชาที่สอบ ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 4. ฟิสิกส์
 5. เคมี
 6. ชีววิทยา
 7. ภาษาไทย
 8. สังคม
 9. ภาษาอังกฤษ
 10. ภาษาต่างประเทศ

โดยความสำคัญของคะแนน A-Level คือคะแนนของ A-Level สามารถยื่นสมัครได้ถึงสามรอบ ได้แก่ รอบโควต้า รอบ Admission และรอบ Direct Admission

ทั้งนี้ยิ่งคะแนน TGAT และ A-Level สูง ยิ่งมีโอกาสในการเลือกมหาวิทยาลัยในฝัน และคณะที่ต้องการ ดังนั้นน้อง ๆ ที่ตั้งใจใช้ คะแนนข้อสอบ TCAS อังกฤษ ทั้ง TGAT อังกฤษ และ A-Level อังกฤษ หากเตรียมตัวให้ดี ย่อมสามารถใช้คะแนนจากข้อสอบ TCAS อังกฤษ ในการเฉือนชนะผู้เข้าสมัครคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคณะหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศที่มีการแข่งขันสูง

พี่บุ๋มแห่งโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Jigsaw English จะมาแนะนำวิธีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อสอบ TCAS อังกฤษ

 1. เป้าหมายต้องมี! นั่นก็คือ รายชื่อมหาวิทยาลัย และคณะที่อยากเข้า เพื่อที่น้อง ๆ จะได้ไปดูคุณสมบัติ เกณฑ์การรับสมัคร คะแนนและวิชาที่ต้องสอบ จำนวนที่รับในแต่ละรอบ รับรอบไหนบ้าง คะแนนข้อสอบ TCAS อังกฤษ สูงสุด ต่ำสุด คือเท่าไหร่ ควรจัดลำดับการเลือกอย่างไร ควรยื่นที่ไหน ยิ่งรู้ยิ่งต้องมีไฟแห่งมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบข้อสอบ TCAS อังกฤษ
 2. พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ! การพิชิตข้อสอบ TCAS อังกฤษ จะรู้หรือเพียง grammar หรือ vocab เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องมีความรู้ควบคู่กัน หากพื้นฐานแน่น จะมีส่วนช่วยให้เลือกช้อยส์ข้อสอบ TCAS อังกฤษ ข้อที่ถูกต้องได้ไวขึ้น ตัดตัวเลือกได้ทันที
 3. รู้จักข้อสอบ และหมั่นทำข้อสอบ รวมถึงบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ ลักษณะข้อสอบ TCAS อังกฤษ เป็นอย่างไร เนื้อหาที่ออก ความยาก เวลาในการทำ เนื่องจากข้อสอบ TCAS อังกฤษ มีเนื้อหาและลักษณะโจทย์หลายประเภท หากน้องๆ คุ้นชินทั้งสไตล์และการฝึกจับเวลา จะทำให้สามารถทำข้อสอบได้ทันทุกข้อ และเลือกคำตอบได้อย่างมั่นใจ


ฟังดูแล้วต้องรู้หลายอย่าง เตรียมหลายสิ่ง แค่อ่านก็รู้สึกหมดแรงแล้วใช่ไหม? พี่บุ๋มเข้าใจดี จึงออกแบบคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องพิชิตข้อสอบ TCAS ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถวางแผนเตรียมสอบ ข้อสอบ TCAS อังกฤษ ได้อย่างสะดวก ตรงเป้า และได้ผล! โดยมีคอร์สให้เลือกทั้งแบบ on-site, ผ่าน Zoom และเรียนผ่านเทป มีคอร์สให้เลือกตามความต้องการ และพื้นฐาน เช่น

 1. A-Level Self Sim ข้อสอบอัปเดตให้ตรงกับ blueprint ใหม่ น้อง ๆ จะได้ฝึกทำโจทย์ที่มีความยากและยาวเหมือนข้อสอบจริงถึง 5 ชุด มีการจับเวลาทำ น้อง ๆ จึงเหมือนได้สอบ Simulation ถึง 5 ครั้ง ก่อนฟังเฉลยอย่างละเอียด เรียนภาษาอังกฤษคอร์สนี้ได้วัดจุดอ่อนจุดแข็งกันไปเลย ส่งผลสอบที่ตรวจแล้วให้พี่บุ๋ม เท่านี้ก็ได้รับผลการวิเคราะห์ คราวนี้น้อง ๆ ก็สามารถปรับแผนในการเตรียมสอบให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด

 2. TGAT เรียนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ซึ่งพี่บุ๋มคัดมาแล้วว่าอิงสไตล์ข้อสอบจาก blueprint ของ ทปอ. ได้ลองทำข้อสอบชุดย่อย 6 ชุด และทำข้อสอบชุดเต็ม 3 ชุด เสมือนทำข้อสอบ Simulation พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายทั้ง grammar ในข้อสอบ แตกศัพท์ให้ด้วย

 3. 9 วิชา 1, 9 วิชา 2 เรียกว่าเจอของจริงกันไปเลย กับข้อสอบจริง พี่บุ๋มพร้อมอัปสกิลการทำโจทย์ยาก ๆ ให้แก่น้อง ๆ ทุกข้อบอกหมดว่ามีหลัก grammar อะไรบ้าง แตกศัพท์ อธิบายสำนวน

 4. ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย ซึ่งมีการอัปเดตใหม่ ตามข้อสอบ TGAT, A-level ที่เน้น cloze test คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคอร์สนี้ เน้นทำโจทย์ Grammar เอาให้แน่น ให้คล่องไปเลย น้อง ๆ จะเรียนคอร์สนี้ได้อย่างเข้าใจที่สุด พี่บุ๋มแนะนำว่าควรมีพื้นฐาน Pre-AD Vocab, Pre-AD Grammar มาก่อน

 5. เฉลยข้อสอบ A-Level Eng ปี 66

 6. เฉลยข้อสอบ TGAT Eng ปี 66
โดย คอร์ส ข้อสอบ TCAS อังกฤษ 2 ข้อหลัง เป็นการเฉลยข้อสอบเก่าจริง พี่บุ๋มจะเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ อธิบายครบ ทั้ง grammar แตกศัพท์ และสำนวน

ทุกคอร์ส ข้อสอบ TCAS อังกฤษ และคอร์สอื่นๆ หากน้องๆ มีข้อสงสัยสามารถถามได้ทันที ทั้งคอร์สสดและเรียนผ่าน Zoom เพราะ Jigsaw English มีกลุ่ม Line เฉพาะสำหรับคอร์สสด น้อง ๆ ที่เรียนผ่าน Zoom สามารถถามคำถามระหว่างเรียนผ่านช่องทางนี้ หรือน้องๆที่สะดวกเรียนแบบเทป ก็สามารถส่งคำถามมาทาง Line Official ของสถาบันได้เช่นกัน พี่บุ๋มจะตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

สำหรับน้องๆที่ยังไม่แน่ใจในการลงคอร์ส ข้อสอบ TCAS อังกฤษ ติดต่อขอทำเทสต์วัดระดับแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เลย พี่บุ๋มยินดีให้คำแนะนำในการเลือกคอร์สและการเรียงลำดับคอร์ส 

สอบถามข้อมูล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คอร์สสดภาษาอังกฤษ ได้ที่
โทร :087-794-0606
Line :@jigsawenglish

Facebook :Jigsaw English
Instagram :Jigsaw English