5 เหตุผลทำไมการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษถึงสำคัญ !
 • โพสโดย : seo
 • 2023-04-25 15:01:11
 • 748 ครั้ง

5 เหตุผลทำไมการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษถึงสำคัญ !

อัพเกรดชีวิตต้องพิชิตภาษาอังกฤษ! เรียนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ Jigsaw English เลยมันจึ้งมาก!

ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาที่สำคัญมากในปัจจุบัน จัดเป็นภาษาสากลที่มีการใช้ทั่วโลกโดยมีคนใช้ภาษาอังกฤษมากถึงหลักพันล้านคน ในจำนวนคนห้าคน จะมีคนพูดภาษาอังกฤษ หรือเข้าใจภาษาอังกฤษ 1 คน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการใน 53 ประเทศ และยังเป็น Ligua Franca หรือภาษากลางที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร สำหรับคนสองกลุ่มที่ไม่ได้พูดภาษาแม่เดียวกัน จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทในเรื่องต่างๆ มากมาย การฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษจึงจัดเป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตในหลายด้าน เช่น ด้านชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน ด้านการทำงาน ฯลฯ

การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษส่งผลดีและสร้างประโยชน์ต่อผู้เรียนหลายข้อ บทความนี้ Jigsaw English จะมาแจกแจง 5 เหตุผลว่าทำไมการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

 1. การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
  • การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ การเลือกคณะ การขอทุน ในการยื่นคะแนนสอบของมหาวิทยาลัย 1 ในวิชาที่ต้องสอบ คือ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งบางสถาบัน ยังกำหนดคะแนนขั้นต่ำของเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัยหรือคณะที่ต้องการได้ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจึงเป็นตัวเร่งให้มุ่งสู่ความฝันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะหลักสูตรการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของ

  Jigsaw English ออกแบบมาให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ทำข้อสอบได้ไม่ว่าโจทย์จะมาแบบไหน สับขาหลอกอย่างไร ใช้ศัพท์เป็น แม่นเรื่องแกรมมาร์
  เป็นตัวช่วยสำคัญในการเลือกเรียนในสถาบันต่างๆทั่วโลก เพราะปัจจุบันการศึกษาไร้พรมแดน สามารถเรียนได้ทั่วโลกทั้งการเรียนon-site และเรียนแบบออนไลน์ ประเทศต่างๆ บางประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยังมีหลักสูตรอินเตอร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ การสมัครเรียนต่อต่างประเทศแต่ละที่ย่อมต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่แต่ละแห่งกำหนดไว้ ต้องทำข้อสอบวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ และมีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จึงเป็นการช่วยเตรียมพร้อมให้แก่น้องๆในการสมัครเรียนในสถาบันเหล่านั้น

  •ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจภาษาอื่น เช่น เมื่อน้องๆ ต้องการศึกษาภาษาที่สาม การรู้ภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆ สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจได้มากขึ้น สั่งซื้อหนังสือ อีบุ๊ค หนังสือเสียงหรือดูคลิปต่างๆ ได้หลากหลายแหล่ง ไม่จำกัดว่าต้องเรียนจากคู่มือภาษาไทยเท่านั้น เพราะคู่มือภาษาอื่นๆที่เขียนด้วยภาษาไทยมีอยู่อย่างจำกัด

 2. การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นการลงทุนในตัวเอง ช่วยในเรื่องการงาน อาชีพและธุรกิจ
  • การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นผลดีต่อการสมัครงานเพราะมีโอกาสในการถูกเลือกให้เข้าทำงานมากกว่า อีกทั้งในหลายบริษัทพนักงานต้องรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับพนักงานคนอื่นๆ และพูดคุยกับลูกค้า

  การเปลี่ยนงาน การย้ายแผนก การเลื่อนตำแหน่ง ทำได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือมีความรู้ทางด้านภาษาน้อย

  คนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนมากกว่า ผู้ที่ใช้เพียงภาษาไทยในการทำงาน บางที่มีเงินพิเศษให้เป็นค่าคะแนน TOEIC ที่ผ่านเกณฑ์ของบริษัท และทักษะทางภาษาอังกฤษนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและการเพิ่มเงินเดือน

  การทำธุรกิจ และธุรกรรมต่างๆ ย่อมหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษไม่พ้น เช่น การต้อนรับลูกค้า การเซ็นสัญญากับลูกค้า การเจรจาและทำข้อตกลงทางธุรกิจกับคู่ค้า การตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์และการบริการ ย่อมต้องพึ่งพาภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและดำเนินงาน

 3. มุ่งสู่ความบันเทิงและการใช้เวลาว่างอย่างไร้ขีดจำกัด
  การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสร้างความบันเทิงอันไร้ขอบเขตแก่ผู้เรียน เพิ่มทางเลือกในการเสพสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร หนังสือ เพลง เกม การฟอลโลว์บุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ

 4. การเรียนภาษาอังกฤษช่วยเปิดโลกกับข่าวสาร เทรนด์ และข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษจากทั่วโลก
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแห่งโลกอินเตอร์เน็ต 55% ของเว็บไซต์ทั่วโลกถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วยในการค้นหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องที่อยากรู้ เรื่องที่ต้องรู้ เรื่องที่สนใจ เรื่องที่ต้องศึกษาหรือทำงาน เอกสารงานวิจัยหลายชิ้นใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน นอกจากนี้ยังช่วยให้อัพเดทและรู้ความเป็นไปของโลกได้ดีกว่าการไม่รู้ภาษาอังกฤษ

 5. การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสร้างความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยว ส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ
  การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เราไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษ เรายังได้ศึกษาเรื่องอื่น ๆไปด้วย เช่น วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ ความเป็นอยู่ หรือแนวความคิดและทัศนคติการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษยังช่วยให้การเดินทางไปประเทศอื่นๆ ง่ายขึ้น สำรวจโลกอย่างมั่นใจอย่างไรก็ตาม การรู้ภาษาอังกฤษ เพียงแค่รู้ยังไม่เพียงพอ แต่ต้องรู้ในระดับสื่อสารได้ ใช้ภาษาได้ระดับกลางขึ้นไป ในสภาวะการแข่งขันสูง สำหรับโรงเรียนระดับท็อป สถาบันชั้นนำ บริษัทมหาชนหรือบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือระดับประเทศ จำต้องมีทักษะภาษาในระดับสูง เพื่อให้สอบผ่าน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจึงสำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแต้มต่อ เพราะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องเป็นใบเบิกทางเพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์และคุณภาพชีวิตที่ดีJigsaw English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มีทั้ง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย เตรียมสอบเข้ามหาลัย สอบทุน ฯลฯ

Jigsaw English ยังอัพเดทการสอน หนังสือเรียน และข้อสอบที่ใช้ให้ทันสมัย และตรงตามหลักสูตรอยู่เสมอ การสอนแกรมมาร์ครอบคลุม ครบถ้วน รวมกฎข้อยกเว้นต่างๆ คำศัพท์สอนลึกถึงแก่น มีการแตกศัพท์ การทำโจทย์ มีข้อสอบให้ทำหลายชุด อธิบายอย่างละเอียดทั้งโจทย์และตัวเลือกทุกข้อ มีการทำข้อสอบเสมือนจริง ทั้งความยาก ความยาว และเวลาคล้ายกับของจริงมากที่สุด และยังมีคอร์สเตรียมสอบข้อสอบ tcas อังกฤษ มีการประเมินจุดเด่นจุดด้อยของน้องๆ โดยพี่บุ๋มพี่บิ๋วเพื่อให้น้องๆปรับปรุงพัฒนาการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นรายคน ความใส่ใจต่อการสอนและผู้เรียนเต็มร้อย เต็มที่ทั้งความรู้ ความฮา ความสนุกสนาน น้องๆ ที่สนใจเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ Jigsaw English สามารถดูตัวอย่างการสอน ลองทำแบบประเมิน หรือปรึกษาพี่บุ๋มพี่บิ๋วว่าควรเลือกลงคอร์สไหน หรือเรียนอะไรก่อนเรียนอะไรหลังได้ฟรีๆ อยากสอบติดโรงเรียน คณะและมหาวิทยาลัยตามที่ฝัน หากกำลังมองหาที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ต้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ Jigsaw English 

สอบถามข้อมูล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คอร์สสดภาษาอังกฤษ ได้ที่
โทร :087-794-0606
Line :@jigsawenglish

Facebook :Jigsaw English
Instagram :Jigsaw English