ชีวะ (พี่หมออร)
พี่หมออร
รู้จักกับติวเตอร์ พี่หมออร

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1) ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อเฉพาะทาง สาขา Orthopedics - เหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการระดับโลก สาขาชีววิทยา - สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้อันดับ 3 - วิทยากรโครงการ Peptein Genius Generation ปีการศึกษา 2553, 2554, 2555


การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1) ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อเฉพาะทาง สาขา Orthopedicsแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1) ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อเฉพาะทาง สาขา Orthopedics

- เหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการระดับโลก สาขาชีววิทยา

- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้อันดับ 3

- วิทยากรโครงการ Peptein Genius Generation ปีการศึกษา 2553, 2554, 2555

- ประสบการณ์การสอนชีววิทยา มากกว่า 7 ปี