ฟิสิกส์ (อ.จิรัฐ)
อ.จิรัฐ
รู้จักกับติวเตอร์ อ.จิรัฐ

ประสบการณ์การสอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 10 ปี การสอนจะเน้นการสอนแนวคิด กฎเกณฑ์พื้นฐาน และ เทคนิคต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในการสอบในห้องเรียนจนไปถึงสอบสนามแข่งขันต่างๆ (สอบเข้า ม. 4 ที่ รร.เตรียมอุดมฯ - มหิดลวิทยานุสรณ์ และการสอบเพื่อเข้า แพทย์-วิศวะฯ )


การศึกษา :
จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบการสอน    

1.  เน้นกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การทำให้เกิดทักษะ ( เพราะรู้ว่าน้องๆ มักคิด ว่าวิชานี้เป็นวิชาแทนค่าสูตรเพื่อหาคำตอบ…แต่ปรากฎว่า เวลาสอบทำไมถึงคิดสูตรไม่ออกหรือก็ ไม่รู้ว่าสูตรนี้ใช้ตอนไหน )

2. มีโจทย์ปัญหาทั้งง่ายและยาก ให้น้องๆได้ฝึกฝนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้องๆเข้าใจในเนื้อหาบทนั้นๆมากเพียงพอ ( การฝึกฝน ถือว่าเป็นด่านสำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจในบทเรียนนั้นๆได้   และสามารถทำข้อสอบจริงได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะบอกว่าไม่มีเวลาทำ เพราะ เรียนพิเศษเกือบทุกวัน)  

3.  มีการทดสอบในห้องเรียน เพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยได้หัวข้อใด (เพราะโดยส่วนมากน้องๆมักจะคิดเอาเองว่าตัวเอง เรียนมาแล้ว รู้เรื่องแล้ว)

4.  มีการเก็งโจทย์ และแนวข้อสอบ เพื่อให้น้องๆได้รู้ว่าตัวเอง ต้องรู้อะไรบ้างก่อนสอบ (เพราะมักจะได้ยินว่า ทำไมที่ออกสอบไม่ได้อ่าน ที่อ่านดันไม่ออก)

5. ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ (เพราะรู้ว่าวิชานี้บางหัวข้อต้องใช้เวลากับความเข้าใจ และ อ.จิรัฐ สอนเองรับสมัครเองจึงสามารถให้คำปรึกษาได้)  

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE