คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษพี่บุ๋มสอนจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งหลักไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริง

แนวทางการลงคอร์สเรียนสำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มีระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของน้องๆ หรือสามารถปรึกษา พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาสมือนพี่สาวแท้ๆ


ชีวะ (พี่หมออร)


ระดับชั้นคอร์สเรียนจำนวนม้วนจำนวน (ชั่วโมง)รหัสคอร์สราคา
เรียนจริงที่เพิ่มให้รวม
ระดับ ม.ต้นคอร์สชีวะ สรุปเนื้อหา ม.ต้น381250JS07116,600
ระดับ ม.ต้นคอร์สโค้งสุดท้ายเข้าเตรียมฯ / มหิดลฯ18624JS07124,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สสารชีวะโมเลกุลและหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต34842JS07214,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกในร่างกายของสัตว์ 129635JS07224,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกในร่างกายของสัตว์ 2391150JS07234,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สโครงสร้างและกลไกของพืช29635JS07244,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ271037JS07254,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต291140JS07264,400
ระดับ ม.ปลาย(เนื้อหา) คอร์สสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม13417JS07271,700
ระดับ ม.ปลาย(Comprehensive) คอร์สComprehensive 123831JS07285,500
ระดับ ม.ปลาย(Comprehensive) คอร์สComprehensive 222830JS07295,500
ระดับ ม.ปลาย(Comprehensive) คอร์สComprehensive 324832JS07305,500
ระดับ ม.ปลาย(โค้งสุดท้าย) คอร์สโค้งสุดท้าย กสพท./Pat212416JS07313,900

หมายเหตุ

  • Promotion คอร์สม.ปลาย เนื้อหา หัวข้อ 1-7 มีอายุคอร์ส 18 เดือน 
  • Promotion คอร์สม.ปลาย Comprehensive 1-3 มีอายุคอร์ส 12 เดือน


เงื่อนไขการสมัครคอร์สโปรโมชั่น
  • 1.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้
  • 2.นักเรียนที่ลงแต่ละคอร์สในคอร์สโปรโมชั่นต้องเป็นคนเดียวกัน
  • 3.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ได้
  • 4.แต่ละคอร์สของคอร์สโปรโมชั่นสามารถชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ได้คอร์สละ 5 ครั้ง ถ้านักเรียนต้องขาดเกินจากนี้ สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้
  • 5.ก่อนสมัคร นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี