ฟิสิกส์ (อ.จิรัฐ)


ระดับชั้นคอร์สเรียนจำนวนม้วนจำนวน (ชั่วโมง)รหัสคอร์สราคา
เรียนจริงที่เพิ่มให้รวม
ระดับ ม.ต้นปูพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ต้น1824630JS05117,000
ระดับ ม.ต้นฝึกฝนโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น1720525JS05127,000
ระดับ ม.ต้นคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า ร.ร.มหิดลฯ+เตรียมฯ+IJSO1925530JS05137,000
ระดับ ม.ต้นฟิสิกส์แข่งขัน IJSO,RASA (รอบ1)1727.54.532JS05145,500
ระดับ ม.ต้นฟิสิกส์แข่งขัน IJSO,RASA (รอบ2)812.52.515JS05182,500
ระดับ ม.ต้นวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์813.52.516JS05154,500
ระดับ ม.ต้นเก็งข้อสอบเข้า ร.ร.มหิดลฯ1323730JS05166,500
ระดับ ม.ต้นเก็งข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมฯ1523730JS05177,000
ระดับ ม.ต้นโค้งสุดท้ายเข้าร.ร.เตรียมฯ1316824JS05195,500
ระดับ ม.ปลายฟิสิกส์ ม.4 เทอม 12229.510.540JS05216,500
ระดับ ม.ปลายฟิสิกส์ ม.4 เทอม 22134842JS05226,500
ระดับ ม.ปลายฟิสิกส์ ม.5 เทอม 12135742JS05236,500
ระดับ ม.ปลายฟิสิกส์ ม.5 เทอม 22224630JS05246,500
ระดับ ม.ปลายENT1 (สรุปเนื้อหา ม.4/1,ม.4/2,ม.5/1)2137.512.550JS05257,000
ระดับ ม.ปลายENT2 (เนื้อหา ม.6/1, ม.6/2)2853962JS05267,000
ระดับ ม.ปลายตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วงที่ 1)1636.58.545JS05276,500
ระดับ ม.ปลายตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ (ช่วงที่ 2)1627532JS05296,500
ระดับ ม.ปลายโค้งสุดท้ายเข้าแพทย์-วิศวะ138.53.512JS05285,500
ระดับ ม.ปลายเทพฟิสิกส์ ม.ปลาย1957865JS05308,000

คอร์สม.ต้น

 • คอร์สปูพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ต้น: ครอบคลุมเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องม.ต้น ได้แก่ กลศาสตร์, คลื่น, ไฟฟ้า, สมบัติสสาร
 • คอร์สฝึกฝนโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น: คอร์สฝึกทำโจทย์สำหรับน้องม.ต้น อาศัยพื้นฐานความรู้จากคอร์สปูพื้นฐานฟิสิกส์ม.ต้น
 • คอร์สฟิสิกส์แข่งขัน IJSO, RASA: น้องๆจะได้ฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นมากกว่าคอร์สฝึกฝนโจทย์ เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการแข่งขัน IJSO และ RASA
 • คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าร.ร.มหิดลฯ + เตรียมฯ + IJSO:เหมาะสำหรับน้องที่ผ่านคอร์สปูพื้นฐานและฝึกฝนโจทย์มาแล้ว และต้องการตะลุยโจทย์ที่ยากขึ้น ความยากของคอร์สนี้จะเท่ากับคอร์สฟิสิกส์แข่งขัน IJSO, RASA สามารถเรียนคอร์สไหนก่อนก็ได้
 • คอร์สวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์: เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอร์สอื่นๆ น้องๆจะเรียนคอร์สนี้ก่อนหรือหลัง หรือเรียนไปพร้อมๆกับคอร์สอื่นๆก็ได้
 • คอร์สเก็งข้อสอบเข้าร.ร.มหิดลฯ: เก็งโจทย์และข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆไปสอบมหิดลฯ
 • คอร์สเก็งข้อสอบเข้าร.ร.เตรียมฯ: เก็งโจทย์และข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆไปสอบเตรียมฯ


คอร์สม.ปลาย

 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1: ครอบคลุมเนื้อหาและโจทย์เรื่องกลศาสตร์1 (เส้นตรง, กฎนิวตัน, สมดุลกล, โปรเจคไทล์)
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2: ครอบคลุมเนื้อหาและโจทย์เรื่องกลศาสตร์2 (งาน, พลังงาน, โมเมนตัม, วงกลม, แรงดึงดูดระหว่างมวล)
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1: ครอบคลุมเนื้อหาและโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่ (ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิค, การหมุน, สมบัติของสาร)
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2:ครอบคลุมเนื้อหาและโจทย์เรื่องไฟฟ้า (ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, แม่เหล็กไฟฟ้า)
 • คอร์สฟิสิกส์ ENT1:สรุปเนื้อหาม.4/1, ม.4/2 และ ม.5/1
 • คอร์สฟิสิกส์ ENT2:เนื้อหาม.6/1 และ ม.6/2
 • คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ และข้อสอบเก่าเพื่อสอบเข้าแพทย์-วิศวะ:ตะลุยโจทย์เพื่อสอบฟิสิกส์9วิชาสามัญ และ PAT2, PAT3
 • คอร์สทำแบบทดสอบเข้าแพทย์-วิศวะ: เป็นคอร์สจับเวลาทำแบบทดสอบ 14 ชุด พร้อมเฉลย ในแต่ละม้วน จะมีการจับเวลาทำข้อสอบ 1 ชม. 30 นาที หลังจากนั้น ฟังเฉลยอีก 1 ชม. พร้อมรับข้อสอบจริง ปี 53-59 พร้อมเฉลยไปฝึกทำเพิ่มเติม
เงื่อนไขการสมัครคอร์สโปรโมชั่น
 • 1.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้
 • 2.นักเรียนที่ลงแต่ละคอร์สในคอร์สโปรโมชั่นต้องเป็นคนเดียวกัน
 • 3.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ได้
 • 4.แต่ละคอร์สของคอร์สโปรโมชั่นสามารถชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ได้คอร์สละ 5 ครั้ง ถ้านักเรียนต้องขาดเกินจากนี้ สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้
 • 5.ก่อนสมัคร นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี
ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE