ขั้นตอนการสมัครคอร์ส


คอร์สสด

1. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน, รหัสคอร์ส, เบอร์โทรศัพท์ และราคาคอร์สในแบบ ฟอร์มชำระเงินสำหรับ Counter Service (สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ Jigsaw English ทุกสาขา หรือดาวน์โหลดจาก www.jigsawenglish.com)
2. ยื่นแบบฟอร์มชำระเงินที่ Counter Service ทั่วประเทศ
3. ในกรณีที่คอร์สสดเต็มและโอนไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสำรองชื่อไว้กับทางสถาบัน ทางสถาบันจะโทรแจ้งตามลำดับการสำรองชื่อทันทีที่มีนักเรียนในคอร์สสดเปลี่ยน เป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw
4. นำสลิปใบโอนตัวจริงมาแสดงที่สถาบัน สาขาใดก็ได้ เพื่อกรอกใบสมัครและรับ บัตรนักเรียนชั่วคราว
5. นำบัตรนักเรียนชั่วคราวมาในวันเปิดเรียนวันแรก เพื่อรับเอกสารประกอบการเรียน และบัตรนักเรียนตัวจริง

หมายเหตุ
1. คอร์สสดทุกคอร์สเรียนที่สาขาตึกศูนย์หนังสือจุฬา ชั้น 16
2. คอร์สสดสามารถชดเชยได้ 5 ครั้ง (ยกเว้นคอร์ส TU โค้งสุดท้าย สามารถชดเชยได้ 2 ครั้ง, คอร์สโค้งสุดท้าย ป.6 สามารถชดเชยได้ 1 ครั้ง, และคอร์ส GATโค้งสุดท้าย ไม่สามารถชดเชยได้)
3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์ส เช่น เปลี่ยนจากคอร์สสดเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ต้องแจ้งเปลี่ยนคอร์สอย่างน้อย 14 วันก่อนคอร์สสดเริ่ม
4. นักเรียนได้ตัดสินใจก่อนสมัครอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์ส ทุกกรณี
5. หากต้องการชดเชย น้องๆสามารถโทรมาแจ้งพี่ๆจิ๊กซอว์ และสามารถเข้ามาชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ที่สาขา หรือชดเชยในระบบ Online จากบ้านก็ได้ (หากต้องการเรียนที่บ้าน น้องๆต้องเคยนำบัตรประชาชนมายื่นที่สาขาแล้ว)


คอร์ส   Self-fixed Jigsaw และ คอร์ส Online

ามารถชำระค่าเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ Counter Service และ application Air Pay

หากชำระผ่านทาง Counter Service ขั้นตอนเป็นดังนี้

1. สามารถสมัครผ่านทาง Counter Service (7-eleven) ทุกสาขาทั่วประเทศ กรอกรหัสประจำตัวประชาชน, รหัสคอร์ส, เบอร์โทรศัพท์ และราคาคอร์สในแบบ ฟอร์มชำระเงินสำหรับ Counter Service (สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ Jigsaw English ทุกสาขา หรือดาวน์โหลดจาก www.jigsawenglish.com)
2. นำสลิปใบโอนตัวจริงมายื่นที่สถาบัน สาขาใดก็ได้ เพื่อลงทะเบียนคอร์สเรียน และรับรหัสนักเรียนและรหัสผ่าน
3. เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถนำรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเข้าจองได้ที่ online.jigsawenglish.com ทันที หรือต้องการเรียนในระบบ online จากบ้าน สามารถเข้าเรียนได้ที่ online.jigsawenglish.com ได้เช่นกัน


สำหรับน้องๆที่ไม่สะดวกมาลงทะเบียนคอร์สที่สาขา น้องๆสามารถซื้อคอร์สและแจ้งชำระเงินผ่านทาง 
online.jigsawenglish.com ได้ค่ะ
1. Log in ผ่านทางหน้าเว็บ online.jigsawenglish.com
   สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยมีรหัสนักเรียน คลิกที่ “สมัครเรียน” เพื่อสร้างรหัสนักเรียนและรหัสผ่าน สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยมีรหัสนักเรียนและรหัสผ่านแล้ว สามารถใช้รหัสนักเรียนและรหัสผ่านนั้น เข้าระบบได้เลย
2. แจ้งซื้อคอร์สเรียน ที่เมนู "ซื้อคอร์สเรียน"
3. หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่เมนู “แจ้งชำระเงิน”
4. หากพี่ๆจิ๊กซอว์อนุมัติคอร์สเรียนให้แล้ว น้องๆสามารถเข้าเรียนจากบ้านได้ที่เมนู "เข้าเรียนออนไลน์" หรือจะจองเวลาเรียนเพื่อเข้ามาเรียนที่สถาบันได้เช่นกันค่ะ

หากชำระผ่านทาง app Air Pay ขั้นตอนเป็นดังนี้

1. Log in ผ่านทางหน้าเว็บ  online.jigsawenglish.com
สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยมีรหัสนักเรียน คลิกที่ “สมัครเรียน” เพื่อสร้างรหัสนักเรียนและรหัสผ่าน สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยมีรหัสนักเรียนและรหัสผ่านแล้ว สามารถใช้รหัสนักเรียนและรหัสผ่านนั้น เข้าระบบได้เลย
2. แจ้งซื้อคอร์สเรียน ที่เมนู "ซื้อคอร์สเรียน"
3. เข้าไปที่เมนู "แจ้งชำระเงิน" ทางด้านขวามือ
4. เลือกแจ้งการชำระเงินคอร์สที่ต้องการสมัคร
5. ระบุวิธีการรับหนังสือให้เรียบร้อย
    หากซื้อเป็นโปรโมชั่น ให้ระบุคอร์สที่ต้องการสมัคร และระบุวิธีการรับหนังสือ
6. คลิกที่แถบ "ชำระผ่าน AirPay"
    ระบบจะขึ้น QR Code มาให้ที่หน้าจอ
    ให้เปิด app AirPay ในมือถือ จากนั้นเลือก “สแกน” จากนั้นสแกน QR Code บนหน้าจอ
7. เมื่อชำระคอร์สเรียนแล้ว ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
1. น้องๆสามารถเรียน Self-fixed Jigsaw ที่สถาบันผสมกับเรียน Online จากบ้านได้
2. ชั่วโมงเรียนที่เหลือไม่สามารถนำไปใช้เรียนคอร์สอื่นหรือนำไปให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
3. นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วก่อนสมัคร ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี และถ้ารับเอกสารไปแล้ว ทางสถาบันจะไม่รับเปลี่ยนคอร์ส

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE